Pensioen in eigen beheer en dividend

Vele ondernemers die de onderneming uitoefenen in een eigen BV hebben een pensioen in eigen beheer. De fiscale regels voor de waardering van die verplichting wijken af van de commerciƫle met als gevolg dat de laatste jaren de fiscale waardering aanzienlijk lager is dan de commerciƫle. Gevolg daarvan kan zijn dat onvoldoende vermogen in de BV wordt opgebouwd om het pensioen gedurende de verwachte levensduur uit te keren.

Daarnaast kunnen de verschillende waarderingen van de verplichting en rol spelen bij de vraag of de BV dividend mag uitkeren of kapitaal mag terugbetalen. Sedert de invoering van de Flex BV per 1 oktober 2012 zijn bestuurders van de BV persoonlijk aansprakelijk als vermogen door dividend of kapitaalterugbetaling de BV verlaat en daardoor de nakoming van opeisbare verplichtingen in de 1,5 jaar na een dergelijke gebeurtenis in gevaar komt.

Als u wilt weten of uw BV dividend kan uitkeren mail (mail@lexfisc.nl) of bel (015-7370260) mij dan.