Tarief

Het tarief is onder andere afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden, het belang van de zaak en de tijdsdruk. Voor ondernemers en particulieren kunnen verschillende tarieven gelden, die variëren van € 180 tot € 290 per uur excl. BTW en kantoorkosten, Werkzaamheden op basis van toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand zijn ook mogelijk.