Voor wie

Uw belang of dat van uw organisatie is het uitgangspunt en het ijkpunt. Voortdurend adviseer ik u en stem ik met u af hoe dat belang in het concrete geval het beste wordt gediend. Mensen en organisaties die zich daardoor voelen aangesproken, ben ik gaarne van dienst.