Waarom

Mensen zien zich telkens geplaatst voor vragen en uitdagingen op juridisch en fiscaal gebied. Niet iedereen ziet direct een oplossingsrichting. Naar mijn overtuiging is er altijd een alternatief. Het oplossen van een probleem en het vorm geven aan een nieuwe structuur is voor mij een mix van intellectuele uitdaging en een creatief/artistiek proces;  iets tot stand brengen dat standhoudt, dat wordt gewaardeerd en gerespecteerd.